IKONA - Poslji kot darilo
IKONA - Pinterest
Instagram ikona
Facebook ikona
Kontakt

 

Splošni pogoji nagradnega žreba v sklopu ZULU x SMILE x YOU natečaja

 

1. Splošne določbe

Organizator in ponudnik nagradnega žreba ter natečaja »ZULU x Smile x You« je podjetje Hiša vizij d.o.o., Šišenska 36, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov https://www.smileconceptstore.si

 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradnem žrebu

V nagradnem žrebu lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradnem žrebu sodelujejo tako, da glasujejo za enega od treh dizajnov nogavic, ki so predstavljeni na spletnem mestu https://www.smileconceptstore.si.

Vsak sodelujoči lahko v nagradnem žrebu sodeluje z enim e-naslovom le enkrat. Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradnega žreba ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebu. V nagradnem žrebu ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Hiša vizij d.o.o., oziroma povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradnega žreba. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradnem žrebu »ZULU x Smile x You« udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradnnega žreba (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani https://www.smileconceptstore.si.

 

3. Pravila nagradnega žreba

Organizator bo ob začetku nagradnega žreba objavil navodila za sodelovanje na spletni strani https://www.smileconceptstore.si. Vsak sodelujoči z oddanim glasom za enega izmed treh dizajnov nogavic v sklopu natečaja »ZULU x Smile x You« sodeluje v nagradnem žrebu in se poteguje za brezplačen par ZULU x Smile x You nogavic. Pogoj za sodelovanje je, da se udeleženec strinja s pravili nagradnnega žreba. Šteje se, da z glasovanjem za enega izmed treh dizajnov nogavic, udeleženec pristane na vse pogoje v zvezi z nagradnim žrebom.

 

4. Nagrade

10 x par nogavic ZULU x Smile x You

Nagrade niso izplačljive v denarju, so nezamenljive in neprenosljive. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žreba, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tem nagradnem žrebu.. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

 

5. Obveščanje nagrajencev

Dne 13.5.2019 bo ižrebanih 10 nagrajencev. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi ter prevzemu le te, prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob glasovanju za enega izmed treh dizajnov nogavic.

 

6. Obračun davka

Vsi stroški in dajatve, povezani z uporabo darilne kode za popust (npr. plačilo davka opravljenega spletnega nakupa) so breme nagrajenca.

 

7. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem žrebu udeleženec dovoli organizatorju obdelovanje posredovanih osebnih podatkov, t.j. ime, priimek in elektronski naslov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/07). S sodelovanjem v nagradnem žrebu udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov za obdobje 5 (petih) let z namenom obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe. V kolikor uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradnem žrebu, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi soorganizatorja, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Hiša vizij d.o.o., Šišenka 36, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@smileconceptstore.si, Hiša vizij d.o.o. pa se zavezuje ustrezno preprečiti obdelavo teh osebnih podatkov.

 

8. Več informacij in reševanje reklamacij

Udeleženci lahko dobijo več informacij v zvezi z nagradno igro na telefonski številki 040 511 451 in v poslovnih enotah Smile concept store na naslovu Mestni trg 6, 1000 Ljubljana.

 

Objavljeno 6.5.2019

 

 

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri Kolo sreče

 

1. Splošne določbe

Organizator in ponudnik nagradne igre »Kolo sreče« je podjetje Hiša vizij d.o.o., Šišenska 36, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov https://www.smileconceptstore.si

 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri sodelujejo z uporabo aplikacije »Kolo sreče«, ki je nameščena na spletnem mestu https://www.smileconceptstore.si.

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje z enim e-naslovom le enkrat. Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Hiša vizij d.o.o., oziroma povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri »Kolo sreče« udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani https://www.smileconceptstore.si.

 

3. Pravila nagradne igre

Organizator bo ob začetku nagradne igre objavil navodila za sodelovanje na spletni strani https://www.smileconceptstore.si. Vsak sodelujoči bo lahko z uporabo aplikacije »Kolo sreče« priigral eno od nagradnih kod za popuste, ki jo lahko nato koristi ob spletnem nakupu na strani https://www.smileconceptstore.si. Ob koriščenju nagradne kode za popust na strani https://www.smileconceptstore.si, mora sodelujoči nakup obvezno opraviti z enakim e-naslovom, ki ga je vnesel v polje s svojimi podatki ob prvi uporabi aplikacije »Kolo sreče«. Organizator si pridržuje pravico, da ob vsakem koriščenje kode za popust preveri njeno veljavnost in ustreznost glede na zapisane Splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri in zapisana Pravila nagradne igre. Pogoj za sodelovanje je, da se udeleženec strinja s pravili nagradne igre. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

 

4. Nagrade

Kode za popust v vrednosti:

-10% popust ob nakupu

-10% popust ob nakupu in priložitev brezplačnega darila ob nakupu

-15% popust ob nakupu

-20% popust ob nakupu

-30% popust ob nakupu

-40% popust ob nakupu

-50% popust ob nakupu

Nagrade niso izplačljive v denarju, so nezamenljive in neprenosljive. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

 

5. Koriščenje nagrad

Vsak sodelujoči, ki si bo na aplikaciji priigral darilno kodo za popust ob nakupu, bo le to prejel takoj, izpisana bo na ekranu. Sodelujoči lahko darilno kodo za popust koristi v 48 urah od izpisa nagradne kode, z vnosom le te v polje "Vnesi kodo za popust ali kodo bona:" na strani https://www.smileconceptstore.si/korak2

Organizator si pridržuje pravico, da ob vsakem koriščenje kode za popust preveri njeno veljavnost in ustreznost glede na zapisane Splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri in zapisana Pravila nagradne igre. Če organizator presodi, da je prišlo do goljufije ob koriščenju nagradne kode za popust, bo o tem obvestil sodelujočega, kateremu bo koriščenje nagradne kode onemogočeno. Če organizator presodi, da je prišlo do napake ob koriščenju nagradne kode za popust, bo o tem obvestil sodelujočega, kateremu bo koriščenje nagradne kode omogočeno z kodo, ki jo je priigral s svojim e-naslovom v aplikaciji "Kolo sreče". 

 

6. Obračun davka

Vsi stroški in dajatve, povezani z uporabo darilne kode za popust (npr. plačilo davka opravljenega spletnega nakupa) so breme nagrajenca.

 

7. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju obdelovanje posredovanih osebnih podatkov, t.j. ime in elektronski naslov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov za obdobje 5 (petih) let z namenom preverjanja ustreznosti in veljavnosti nagradne kode za popust in obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe. V kolikor uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi soorganizatorja, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Hiša vizij d.o.o., Šišenka 36, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@smileconceptstore.si, Hiša vizij d.o.o. pa se zavezuje ustrezno preprečiti obdelavo teh osebnih podatkov.

 

8. Več informacij in reševanje reklamacij

Udeleženci lahko dobijo več informacij v zvezi z nagradno igro na telefonski številki 040 511 451 in v poslovnih enotah Smile concept store na naslovu Mestni trg 6, 1000 Ljubljana.

 

Objavljeno 15.3.2019

 

 

 

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na internetu 

 

Veljajo za:

internetna družbena omrežja FACEBOOK, INSTAGRAM (v nadaljevanju profil)

in spletno mesto www.smileconceptstore.si (v nadaljevanju spletna stran)

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Hiša vizij d. o. o., Šišenska 36, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svoji spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali v fizični trgovini, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.

(3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

 

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletne strani, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Hiša vizij d. o. o. ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Hiša vizij d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Šišenksa 36, 1000 Ljubljana) ali so-organizatorja.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Mestni trg 6, 1000 Ljubljana.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator Hiša vizij d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(5) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(6) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(7) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(10) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@smileconceptstore.si

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@smileconceptstore.si

Ljubljana, 1.12. 2018

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Več o piškotkih
Vsi obožujemo piškotke. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V REDU Več o piškotkih